На 26 и 27 май 2021г. Софийският университет, катедра "БИНКП", със съдействието на ФНАБИС, участва в семинар на тема "История в снимки от България", част от проект CitizenHeritage, финансиран от Erasmus+.