На 5 април 2019г. С. Анева изнесе доклад "The Open Source Library Software" на международната конференция AnkosLink2019.