От 01.04.2022г. ФНАБИС работи с нови сървъри, като подобри обслужването на своите асоциирани членове и ползуватели.