Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции
> Начало >> НОВИНИ >> От 110-те предложения за слоган на ФНАБИС, беше избрана фразата „Клик към знанието” на Адриан Светославов Павлов. (Решение на Съвета на Директорите, Протокол No. 26/08.11.2011).

От 110-те предложения за слоган на ФНАБИС, беше избрана фразата „Клик към знанието” на Адриан Светославов Павлов. (Решение на Съвета на Директорите, Протокол No. 26/08.11.2011).