Представители на НАБИС посетиха гр. Орадея, Румъния (13-17 декември 2016 г.), във връзка със стартиращия на 1 януари 2017 г. проект „Устойчиво опазване и популяризиране на културното наследство в стил ар нуво в дунавския регион”.

Проектът се финансира по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Околна среда и културно ангажиран дунавски регион”

и включва 10 партньорски организации от 7 държави. Целите му са опазване и популяризиране на движимите и недвижими паметници на културата от началото на ХХ век в стил ар нуво чрез реставрация, дигитализация, създаване на единен уеб репозиториум за съхранение на дигитализираните обекти и мобилно приложение за туризъм.

Повече за проекта