С. Анева взе участие в международната конференция на Варненската регионална библиотека и Europeana – „Визия за европейското културно наследство 2025”, 28-29 май 2018 г.