Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции
> Начало >> НОВИНИ >> С. Анева и Ек. Дикова представиха Фондация НАБИС на ХXVIII национална научна конференция на ББИА в Пловдив, 7 – 8 юни 2018 с презентации, посветени, съответно на КОХА и НАБИС репозиториума.

С. Анева и Ек. Дикова представиха Фондация НАБИС на ХXVIII национална научна конференция на ББИА в Пловдив, 7 – 8 юни 2018 с презентации, посветени, съответно на КОХА и НАБИС репозиториума.