С. Анева изнесе доклад на тема „Програмите с отворен код – предизвикателство или решение (въз основа на опита на ФНАБИС)” на тържествената конференция по случай 130 години от създаването на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”.