С. Анева изнесе доклад на тема „Програмите с отворен код – успешно решение на наболели проблеми” на Националната научна конференция „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код”, 8–9 Октомври , Регионална библиотека, Силистра.