С. Анева изнесе лекция за функционалностите на КОХА пред студенти задочници 3 курс в специалност „Каталогизация на библиотечните документи” в СУ.