С. Анева, изп. дирeктор на ФНАБИС, представи функционалностите на библиотечно-информационната система Коха пред студенти от магистърска програма "Библиотечно-информационни технологии" в Софийския университет с ръководител доц. д-р М. Миланова.