С. Анева участва в обсъждане в рамките на национален семинар "Глобална визия за библиотеките", част от мащабна инициатива на ИФЛА, 28 юни 2018 г. в заседателната зала на Научната библиотека на НАЦИД, София.