Събина Анева посети годишния форум на Фондация „Глобални библиотеки – България”, София, 9-11 ноември 2017 г.