Техническият университет – София сключи договор с ФНАБИС за абонаментна поддръжка на дигитален репозиториум на основата на DSpace.