Българското участие в изложбата

"Нашето вчера" в Пиза (11 април - 2 юни 2014)