Своден каталог НАБИС

knigi

Регионалната библиотека във Велико Търново ще помага на безработни за намиране на работа. Културната институция започва работа по съвместен проект с още седем обществени библиотеки от страни от цяла Европа: Словения, която е координатор, Австрия, Финландия, Латвия, Ирландия и Румъния. Това съобщи за Радио „Фокус” – Велико ТърновоКалина Иванова, заместник-директор на РНБ „П. Р. Славейков” във Велико Търново. В буквален превод името на проекта на български се провежда „Търсене на работа с помощта на библиотекарите”. Иванова обаче посочи, че проектът е за подпомагане на безработните в усвояване на знания и повишаване на информационната им грамотност. Като партньор по проекта задачата на великотърновската библиотека е да изготви интернет страница, на която е предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда” във Велико Търново, информация от Агенцията по заетостта, а също така и какви обучения се предвижда да бъдат реализирани за целевите групи. Адресът на страницата е www.linkinjob.eu. Тя е разработена от системния администратор на библиотеката Калоян Здравков и ще се администрира от Регионална библиотека – Велико Търново. Партньорите по проекта също ще имат възможност да публикуват информация на страницата. 
Проектът обхваща три целеви групи. Първата целева група са трайно безработните. За тях библиотеката подготвя обучения за преквалификация и опресняване на знанията, свързани с новите технологии. „Трябва максимално да се използва този център, който технически оборудвахме по програма „Глобални библиотеки” и затова сме се спрели преди всичко на организиране на обучения по компютърна грамотност”, отбеляза Иванова. Втората целева група са хора, навлизащи за първи път на пазара на труда, или търсещи за първи път работа. За тях библиотеката ще организира курсове за подготовка на документи за кандидатстване за работа – писане на мотивационно писмо и автобиография, как да се държим по време на интервю за работа и др. Третата целева група са възрастни хора, застрашени от отпадане от пазара на труда. „При тях е необходимо повишаване на тяхната професионална компетентност и знанията им за новите информационни технологии”, посочи Калина Иванова. Тя припомни, че чрез програма „Глобални библиотеки” през изминалите две години великотърновската библиотека за първи път е работила в тази област. По думите й, този проект се явява като надграждаща дейност на темата за подпомагане на безработните.
Проектът е с продължителност две години.

Източник: http://www.focus-news.net/