Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Проектът НАБИС дава възможност за интегриране на българските академични и университетски библиотечно информационни системи. Главната му цел е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който през общ портал да позволява: интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки както и електронен достъп до библиографската информация за техните книжни фондове, електронни ресурси и предоставяни услуги.

Проектът НАБИС стартира през юни 2009 г. През първия си етап той изгражда библиотечно-информационна мрежа между библиотеките на институциите учредителки. През следващия етап мрежата ще бъде отворена към всички желаещи да се присъединят академични, университетски и технологично готови за това обществени библиотеки.

НАБИС провежда обучение на библиотекари, систем-библиотекари и систем-администратори по определени международни библиографски стандарти и по избраните софтуерните продукти, необходими за създаване и поддръжка на националната библиотечно-информационна мрежа.

Повече за проекта НАБИС вж. тук.