> Начало >> КАТАЛОЗИ

КАТАЛОЗИ И ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ ПО ПРОЕКТ НАБИС:

КАТАЛОЗИ И ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ С УЧАСТИЕТО НА ФНАБИС:

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ:

Новини
08.06.2018 С. Анева и Е. Дикова представиха Фондация НАБИС на ХXVIII национална научна конференция на ББИА в Пловдив, 7 – 8 юни 2018 с презентации, посветени, съответно на КОХА и НАБИС репозиториума.
30.05.2018 С. Анева взе участие в международната конференция на Варненската регионална библиотека и Europeana – „Визия за европейското културно наследство 2025”, 28-29 май 2018 г.
25.05.2018 С. Анева присъства на приема по повод Деня на българската просвета и култура, организиран от президента на Република България г-н Румен Радев и неговата съпруга.
17.05.2018 С. Анева прочете поздравителен адрес на Юбилейната научна сесия по повод 65 години от създаването на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
16.05.2018 Петото Общо събрание на Фондация НАБИС се проведе в Център за образование и култура „Илиев”. Беше представена дейността на фондацията през 2017 г. и перспективите ѝ за развитие. Ж.Чакърова разказа за прилагането на роботизирани дейности в библиотеките.
Още новини...