На 5 януари 2015 г. внезапно ни напусна изпълнителният директор на фондацията Динчо Кръстев. Поклон пред светлата памет на необикновено добрия човек със забележителна култура и интелект, на визионера и големия професионалист с изключителни  заслуги за модернизирането на българското библиотечно дело.

 

Своден каталог НАБИС


Участвайте в кампанията "5-те най-търсени заглавия"!

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...