Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 562 816 заглавия от 40 библиотеки в България!

nalis-repository-bg

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
21.02.2024 На 20.02.2024 г. Събина Анева, изпълнителен директор на ФНАБИС, изнесе публична лекция на тема "Фондация НАБИС - библиотечните традиции и информационната ера", която е част от цикъла публични лекции "Предизвикателства в БИБЛИОТЕКАТА на ХХIl век".
17.01.2024 На 16 януари 2024 г. бе подписан документ за продължаване на сътрудничеството между катедра БНИКП на СУ "Св. Кл. Охридски" и Фондация НАБИС.
19.12.2023 На 18.12.2023 г. Събина Анева, изпълнителен директор на ФНАБИС, бе на представянето на сборника в чест на проф. дн Цветанка Панчева "Библиотеките, културното наследство и паметта".
08.12.2023 На 07.12.2023 Събина Анева взе участие в юбилейната кръгла маса посветена на 145-годишнината на Националната библиотека "Св. св. Кирил и методий" с презентация на тема "Фондация НАБИС – устойчивост на традициите и надеждност в иновациите".
28.11.2023 На 27.11.2023 Събина Анева, изпълнителен директор на ФНАБИС взе участие в Кръгла маса по проблемите на нормативната уредба на българската каталогизация.
Още новини...