С едно търсене – достъп до 2 597 673 библиографски записа от 32 библиотеки в България!

Своден каталог НАБИС

Вижте резултатите от социологическото проучване на „Алфа рисърч”
за използването на Своден каталог НАБИС.

 

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...