Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 526 339 заглавия от 40 библиотеки в България!

nalis-repository-bg

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
28.10.2016 Събина Анева направи презентацията „Фондация НАБИС – отговор на предизвикателствата” на националната кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките”, която се проведе на 26 и 27 октомври в Габрово.
24.10.2016 На 20 и 21 октомври изп. директор на НАБИС Събина Анева посети Националната кръгла маса "Стандартизация в библиотеките", организирана от ББИА.
19.10.2016 Изп. директор на ФНАБИС Събина Анева посети майсторски клас „Научни електронни ресурси за съвременни учени и преподаватели” в Софийския университет.
19.10.2016 ФНАБИС е партньор в проекта ART NOUVEAU, спечелил финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав” 2014-2020. Проектът включва 10 партньорски организации от 7 държави по поречието на Дунав и е насочен към опазване и популяризиране на артефактите в стил Ар Нуво чрез физическа консервация и дигитализация.
21.09.2016 Съпредседателят и член на Съвета на директорите на Фондация „Америка за България” Карл Форцхаймър посети офиса на НАБИС
Още новини...