С едно търсене – достъп до 2 620 895 библиографски записа от 33 библиотеки в България!

Своден каталог НАБИС

Участвайте в кампанията "5-те най-търсени заглавия"!

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
08.12.2014 Студентският празник беше ознаменуван и с включването на Военна академия "Г. С. Раковски" в консорциума НАБИС. Така общият брой на институциите в библиотечната мрежа стана 41.
02.12.2014 През ноември бяха ретроконверсирани 2174 записа от институциите в НАБИС консорциума: 487 от ЦБ-БАН и 1687 от СУ-УБ.
28.11.2014 На Националната годишна среща на БИК С.Анева представи модула за междубиблиотечно заемане през СК НАБИС, а Е.Димитров – видове софтуери за търсене в бази за електронни списания.
26.11.2014 Централна университетска библиотека „Карол І” (Букурещ) сключи с НАБИС договор за сътрудничество в изграждането на общ онлайн каталог на национални и академични библиотеки в Югoизточна Европа.
21.11.2014 Стартираме инициативата „5-те най-търсени заглавия“. През този месец акцентът е въху история и археология. За повече подробности – http://5.nalis.bg/.
Още новини...