Диана Маркъм

Директор на Отдел „Библиотечно обслужване” в Конгресната Библиотека на САЩ

 

Диана Маркъм е назначена за директор на Отдел „Библиотечно обслужване” на 11 август 2003 г. Управлява 53 отдела и служби с над 1600 служители, отговорни за комплектуването, каталогизирането, обслужването на читатели, реставрацията и консервацията, обслужването на хора в неравностойно положение и поддържането на мрежата и на библиографските стандарти в Конгресната библиотека. Ръководи интегрирането на увеличаващите се дигитални обекти в традиционната библиотека, което е начало на изграждането на американска национална дигитална библиотека.

През 1995 г. д-р Маркъм става президент на Съвета по библиотечни ресурси  и президент на Комисията за опазване на библиотечните ресурси и осигуряване на достъп до тях. Тя ръководи сливането на двете институции в Съвет по библиотечни и информационни ресурси (CLIR) през 1997 г. и става негов президент до август 2003 г. CLIR има за основна цел да идентифицира критичните проблеми в състоянието на библиотеките, архивите и техните обединения, да събира личности и организации за решаването на тези въпроси и да мотивира институциите да работят заедно за постигане и затвърждаване на промените в тях.

През 1993-1995 г. д-р Маркъм е директор на отдели „Обслужване на читатели” и „Управление на фондовете” в Конгресната библиотека. Преди това е декан на Колежа по библиотекознание и информационни технологии към Американския католически университет. Между 1980 и 1989 г. е първо програмен директор, а след това – вицепрезидент на Съвета по библиотечни ресурси в САЩ.

Д. Маркъм е доктор по американистика, магистър по библиотекознание и бакалавър по английски език. Получава степен DHL от Университета в Северна Каролина през 2010 г., а през юни 2011 г. е наградена с медал „Мелвил Дюи”, най-високото отличие, давано от Американската библиотечна асоциация.