Марияна Силяновска

Член на Съвета на директорите на НАБИС, адвокат


Марияна Силяновска е получила магистърска (1971 г.) и докторска (1979 г.) степен по право в СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е в Софийския градски съд (1971-1972 г.), в Института за правни науки към БАН (1972-1974г.), в ИНТЕРПРЕД като главен юрисконсулт (1981-1990 г.), а от 1990 г. е регистрирана като адвокат в Софийската адвокатска колегия.