Николина Иванова-Бел

Член на Съвета на директорите на НАБИС, директор на Библиотека "Паница" на Американския университет в България

 

Н. Иванова-Бел се присъединява към екипа на АУБ през 2005 г. след няколкогодишна работа в градската библиотека в Устър, Великобритания. Сегашните ѝ задължения включват цялостната организация, управление и стратегическо развитие на библиотечните колекции и дейности, сътрудничество с местни и международни колективи и организации. Н. Иванова-Бел е магистър по Библиотечно-информационни науки и културна политика (СУ „Св. Климент Охридски“) и  по Българска филология, специалност Чужди литератури (ЮЗУ „Неофит Рилски“). През 2011 г. преминава през обучителната програма на центъра за международни библиотечни програми „Мортенсън“ върху темата „Библиотекари на бъдещето: Комуникация и лидерство”.

Н. Иванова-Бел  е председател на координационния комитет на AMICAL (Американски международен консорциум на академичните библиотеки) с два последователни мандата от есента на 2015 г. Тя е носител на номинация за Библиотекар на годината 2015 г. от годишните награди на Българската библиотечно-информационна асоциация. През 2017 г. завършва специализираната обучителната програма на Harvard’s Graduate School of Education за академични библиотекари.