Румен Аврамов

Председател на Съвета на директорите на НАБИС, старши изследовател Центъра за академични изследвания, София

 

Румен Аврамов е икономист и историк, работи в областта на стопанската история, икономическата култура, икономиката на междуетническите конфликти, централното банкиране и паричната политика. Той е старши изследовател Центъра за академични изследвания в София. До 1990 г. е ст.н.с. в Икономическия институт на БАН; един от основателите на Агенцията за икономическо програмиране и развитие към Министерския съвет (1991-1994); член на Управителния съвет на БНБ (1997-2002); програмен директор в Центъра за либерални стратегии (1995-2012).

 

Автор на "Стопанският ХХ век на България" (2001); тритомника "Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало" (2007); "Пари и де/стабилизация в България, 1948-1989" (2008), "'Спасение' и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България, 1940-1944" (2012). Редактор и съставител на редица издания, между които осемтомната поредица "Българска народна банка. Сборник документи, 1878-1990" (1999-2009).