Силвия Велинова Найденова

И. д. директор на Централната библиотека на БАН


Силвия Найденова магистър по библиотекознание и информационни науки (завършва специалността в Софийския университет „Св. климент Охридски”). Работи в Централната библиотека на БАН от 2002 г. От 2006 до 2013 г. г-жа Найденова е ръководител на отдел „Обслужване и фондове”, а от 2010 до 2014 г. координира проекта за ретроконверсия в библиотеката. От септември 2013 г. тя изпълнява длъжността директор, а през 2015 г. стъпва в длъжността директор на Централната библиотека на БАН. Един от съставителите е на книгата „Йордан Радичков 1929-2004: Биобиблиография” (София, 2004).