София Кацарска

Член на Съвета на настоятелите

 

София Кацарска е специалист по библиотекознание и информационни технологии с повече от 30 години практика в читалищни и университетски библиотеки. От 2008г. до 2017г. изпълнява длъжността директор на Библиотека „Паница” на АУБ. Завършила е Държавния библиотекарски институт и получава магистърска степен по научна информация от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Работи по международния проект RESPOND (Resource Sharing Project on Network Discovery), разработен и осъществен съвместно с OCLC. Целта на проекта е създаването на  сводния каталог AMICALCat, обединяващ фондовете на библиотеките, участници в консорциумa AMICAL и представянето им в WorldCat.

Публикува статии в годишниците на Българския информационен консорциум по въпроси на библиотечното коопериране и споделяне на ресурси, управление на колекции от електронни списания, системи за електронна доставка на документи и др.