Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции
> Начало >> Биографии >> Събина Анева

Събина Анева

Изпълнителен директор на НАБИС

 

С. Анева е филолог и експерт по библиотекознание и управление на бази данни. Завършва магистратура по българска филология и по история в СУ „Св. Климент Охридски” (1984). Специализира в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (1984-1985) и в Международния център за системи и услуги за информационно управление (ICIMSS), Торун (Полша) (1999-2002). Работи в областта на библиотечно-информационните технологии и дигиталните библиотеки и изготвя експертни анализи на съществуващите библиотечни системи по света. От 1995 г. до 2012 г. е заместник-директор на ЦБ-БАН (тогава е и контактно лице за международния проект ATHENA), а от 2009 до 2015 – зам. изп. директор на Фондация НАБИС. Член е на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и на ICIMSS. Основната й заетост в НАБИС е свързана с интегрираната библиотечна система за управление на хартиени колекции, която се използва от 2 от учредителите на НАБИС (т.е. ALEPH), обучение на системни библиотекари по международно утвърдения стандарт MARC 21 и системата Koha, както и координиране на асоциираните членове на фондацията.

Сред по-новите й статии са:

  • Софтуерът с отворен код - едно решение на проблемите в българските библиотеки (въз основа на опита на Фондация НАБИС). - Библиотеките - национална идентичност и многообразие: Доклади от XXVII Национална конференция на ББИА, София, 8 - 9 юни 2017г. - София: Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2017, с. 95-97.
  • Cataloguing the Slavonic Manuscript Collection of the Plovdiv Public Library – MARC21 Template. Съвместно с А. Лесенска. - Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, vol. 5, 349-356, 2015.
  • Cataloguing the Slavonic Manuscript Collection of the Plovdiv Public Library – Problems and MARC 21 Solutions. Съвместно с А. Лесенска. - Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, vol. 3, 198-204, 2013.
  • Бизнес-модель дигитальной библиотеки (на примере Центральной библиотеки Болгарской академии наук). Съвместно с Е. Панчева. - Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 280-летию академического книгоиздательства в России. Материалы Междунар. науч. конф., Москва, 18-19 декабря 2008 г. - Москва: Наука, 2008, с. 269-273.
  • The Application of MARC 21 at the Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences: A Tool for Accessibility and Preservation of the Medieval Cultural Heritage. – Globalization, Digitaliztion, Access and Preservation of Cultural Heritage: Papers from the International Conference (Sofia, Bulgaria, 8-10 November 2006). Ed. by Herbert K. Achleitner, Alexander Dimcherv. – Sofia, Bulgaria : St. Kliment Ochridski, University of Sofia, 2007, 349-354.
  • Модель библиографического описания старопечатных и редких книг в Центральной библиотеке Болгарской академии наук. – Федоровские чтения 2007. Сост. А.Ю. Самарин; Отв. ред. В.И. Васильев. – Москва : Наука, 2007, 363-370
  • Application of MARC 21 – Concise format for Bibliographic Data in the Bulgarian Libraries: The Case of the Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences. - Slavic & East European Information Resources, 2007, Vol. 8, no. 2/3 – New York : The Haworth Information Press, 2007, 137-150. doi: 10.1300/J167v08n02_12
Новини
10.10.2018 С. Анева изнесе доклад на тема „Програмите с отворен код – успешно решение на наболели проблеми” на Националната научна конференция „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код”, 8–9 Октомври , Регионална библиотека, Силистра.
26.09.2018 С. Анева изнесе доклад на тема „Програмите с отворен код – предизвикателство или решение (въз основа на опита на ФНАБИС)” на тържествената конференция по случай 130 години от създаването на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”.
26.09.2018 С. Анева връчи поздравителен адрес на доц. д-р А. Ангелова на тържеството по случай 130 години от създаването на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”.
21.09.2018 Е. Димитров инсталира софтуер за управление на дигитални колекции в Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив и обучи служители на библиотеката за работа с НАБИС репозиториум.
15.09.2018 Е. Дикова представляваше ФНАБИС на четвъртата среща на Управителния съвет и третата среща на Научния съвет на проекта „Ар нуво” в Суботица, 13-14 септември 2018 г.
Още новини...