Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Секции
> Начало >> Биографии >> Никола Стоянов

Никола Стоянов

Системен администратор в НАБИС


Никола Стоянов е специалист по информатика, занимава се с информационни системи и бази данни. Работил е като системен администратор в ЦБ-БАН (1999-2007 г.) и специалист по качествен контрол в САП Лабс България (2007-2009 г.). Както в ЦБ-БАН, така и в НАБИС е отговорен за интегрирането на данни в Europeana посредством няколко свързани с нея европейски проекта, а именно ATHENA, LinkedHeritage, AthenaPlus, при които също се изисква координиране и мапинг на стандарти. Основни задачи на Н. Стоянов в НАБИС са:

  • поддръжката и непрекъснатото разширяване на Своден каталог НАБИС, базиран на системата за откриване и предоставяне на библиографска информация ViFind;
  • поддръжката на интегрирана библиотечна система за управление на библиотечни фондове Коха.