Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 562 816 заглавия от 40 библиотеки в България!

nalis-repository-bg

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
08.06.2018 С. Анева и Е. Дикова представиха Фондация НАБИС на ХXVIII национална научна конференция на ББИА в Пловдив, 7 – 8 юни 2018 с презентации, посветени, съответно на КОХА и НАБИС репозиториума.
30.05.2018 С. Анева взе участие в международната конференция на Варненската регионална библиотека и Europeana – „Визия за европейското културно наследство 2025”, 28-29 май 2018 г.
25.05.2018 С. Анева присъства на приема по повод Деня на българската просвета и култура, организиран от президента на Република България г-н Румен Радев и неговата съпруга.
17.05.2018 С. Анева прочете поздравителен адрес на Юбилейната научна сесия по повод 65 години от създаването на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
16.05.2018 Петото Общо събрание на Фондация НАБИС се проведе в Център за образование и култура „Илиев”. Беше представена дейността на фондацията през 2017 г. и перспективите ѝ за развитие. Ж.Чакърова разказа за прилагането на роботизирани дейности в библиотеките.
Още новини...