Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 507 408 заглавия от 40 библиотеки в България!

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
25.05.2016 По случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост НАБИС предоставя за свободно ползване софтуера за новата дигитална библиотека НАБИС репозиториум..
24.03.2016 Изп. директор на НАБИС Събина Анева присъства на Общото годишно събрание на ББИА, където се прие отчет за дейността през 2015 г. и бюджет и програма за дейността на сдружението за 2016 г.
24.03.2016 На 18 март представители на НАБИС посетиха семинара „Координиране на езиковите ресурси в Европа”: дискусия за подобряване работата на Платформата за автоматичен превод на Европейската комисия.
08.02.2016 Успешно приключи проектът за ретроконверсия на библиотечните фондове на библиотеките учредителки и НБКМ. Общият брой ретроконвертирани записи от началото на инициативата през юни 2010 г. e 1 160 380.
11.01.2016 През декември бяха ретроконверсирани общо 11 513 записа: 2 801 от ЦБ-БАН, 2 624 от библиотеката на СУ и 6 088 от НБКМ.
Още новини...