Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 525 811 заглавия от 40 библиотеки в България!

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
21.09.2016 Съпредседателят и член на Съвета на директорите на Фондация „Америка за България” Карл Форцхаймър посети офиса на НАБИС
26.07.2016 Проектът НАБИС беше представен на конференцията „Взаимодействие между европейските структурни и инвестиционни фондове и финансирането на научните изследвания и иновации”
25.05.2016 По случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост НАБИС предоставя за свободно ползване софтуера за новата дигитална библиотека НАБИС репозиториум..
24.03.2016 Изп. директор на НАБИС Събина Анева присъства на Общото годишно събрание на ББИА, където се прие отчет за дейността през 2015 г. и бюджет и програма за дейността на сдружението за 2016 г.
24.03.2016 На 18 март представители на НАБИС посетиха семинара „Координиране на езиковите ресурси в Европа”: дискусия за подобряване работата на Платформата за автоматичен превод на Европейската комисия.
Още новини...