Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 562 816 заглавия от 40 библиотеки в България!

nalis-repository-bg

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
22.06.2023 На 20.06.2023 бе проведен семинар "Дигитализация в образователните и културните институции – успешни практики" организиран от ФНАБИС.
12.06.2023 На 08.06.2023 Събина Анева, изпълнителен директор на ФНАБИС и екипът на фондацията присъстваха на ХХХIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ББИА на тема БИБЛИОТЕЧНИ ПОЛИТИКИ И БИБЛИОТЕКИТЕ В ПОЛИТИКАТА, която се проведе Аулата на Аграрния университет, Пловдив.
16.05.2023 На 15.05.2023 г. Фондация НАБИС бе удостоена с грамота за успешно сътрудничество за повишаване и подобряване на качеството и ефективността на образованието в областта на библиотечно-информационните науки, връчена от катедра "БНИКП".
16.05.2023 На 15.05.2023 г. Събина Анева присъства на юбилейната научна сесия „Непроменящият се императив за промяна“на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към Философски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".
27.03.2023 На 24.03.2023 г. Събина Анева и Теофана Кирова взеха участие в Общото годишно отчетно събрание на ББИА.
Още новини...