Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 526 339 заглавия от 40 библиотеки в България!

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
19.10.2016 Изп. директор на ФНАБИС Събина Анева посети майсторски клас „Научни електронни ресурси за съвременни учени и преподаватели” в Софийския университет.
19.10.2016 ФНАБИС е партньор в проекта ART NOUVEAU, спечелил финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав” 2014-2020. Проектът включва 10 партньорски организации от 7 държави по поречието на Дунав и е насочен към опазване и популяризиране на артефактите в стил Ар Нуво чрез физическа консервация и дигитализация.
21.09.2016 Съпредседателят и член на Съвета на директорите на Фондация „Америка за България” Карл Форцхаймър посети офиса на НАБИС
26.07.2016 Проектът НАБИС беше представен на конференцията „Взаимодействие между европейските структурни и инвестиционни фондове и финансирането на научните изследвания и иновации”
25.05.2016 По случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост НАБИС предоставя за свободно ползване софтуера за новата дигитална библиотека НАБИС репозиториум..
Още новини...