Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 2 769 879 заглавия от 34 библиотеки в България!

 

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
19.05.2015 Г-жа Красимира Байчинска, съпруга на Динчо Кръстев, подари колекцията му от книги, посветени на Атон на библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Вж. повече в „Събития”.
12.05.2015 „Предизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера” е тема на IV международна конференция на НАБИС. Бяха обсъдени различни аспекти на национално и международно сътрудничество между културни и държавни институции, различни общности и ИКТ специалисти.
04.05.2015 Броят на записите, ретроконвертирани през април, е 6373: 2955 бяха предадени от ЦБ-БАН и 3418 – от СУ-УБ.
28.04.2015 Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ сключи договор за асоциирано членство с Фондация НАБИС. Така общият брой на институциите в консорциума става 46.
03.04.2015 Записите, ретроконвертирани през март са общо 6788 записа: 2993 от ЦБ-БАН, 2599 от СУ-УБ и 1196 от НБКМ.
Още новини...