Влезте в

Своден каталог НАБИС

С един клик - достъп до 3 562 816 заглавия от 40 библиотеки в България!

nalis-repository-bg

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена през 2009 г. от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългaрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУ-УБ) и Библиотека „Паница” на  АУБ (БАУБ).

Прочетете повече...

Новини
14.03.2018 Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” е най-новият асоцииран член в мрежата на НАБИС. Предстои интегриране на библиографските му записи в Сво ден каталог НАБИС.
01.03.2018 Румен Аврамов, председател на Съвета на директорите на Фондация НАБИС, се оттегля от поста. Новият председател е Емилия Занкина.
01.03.2018 Съветът на учредителите конституира Консултативен съвет на НАБИС в състав: Васил Караиванов, Костадин Петков, Кирил Петков и Натанаил Стефанов.
28.02.2018 Екатерина Дикова представи НАБИС на Третата среща на Управителния съвет и Втората среща на Научния борд по проекта за популяризиране на културното наследство в стил ар нуво в Дунавския регион в Любляна, 27-28.02.2018 г.
01.02.2018 НАТФИЗ се присъедини към Националната академична библиотечно-информационна система, сключвайки Договор за асоциирано членство с фондацията. Предстои интегриране на електронния библиотечен каталог на НАТФИЗ в Своден каталог НАБИС.
Още новини...