Нов български университет (НБУ) стана асоцииран член на фондация НАБИС
 
7059 ретроконвертирани записа за октомври
 
PokanaTotal.pdf
 
Международен форум, организиран от Фондация НАБИС, се състоя в Шератон (София, 24.09.2010, 9:30-14:00)
 
Ричард Овъндън изнесе лекция в Националната библиотека в София (23.09.2010, 16:45-17:30)
 
Проект за ретрконверсия - 7484 записа за септември
 
Проект за ретроконверсия - 5800 записа за юли
 
Проект за ретроконверсия - 4792 записа за август
 
Primo и DigiTool са конфигурирани
 
Онлайн обучение по Digitool - Indexing and Harvesting - на екипа на НАБИС
 
Ретроконверсия на фондовете на ЦБ на БАН, УБ "Св. Кл. Охридски" и библиотека "Паница" към АУБ
 
Протече курс за основно запознаване със софтуерните модули MetaLib и SFX
 
Проведен семинар за обучение на систем-администратори
 
На 29 и 30 юни във Фондация НАБИС се проведе курс за основно запознаване със софтуерния модул Primo
 
На 25 и 26 май 2010г. във Фондация НАБИС се проведе курс за основно запознаване със софтуерния модул DIgiTool
 
Проведен онлайн семинар за запознаване на екипа на ФНАБИС с DigiTool. Преподаваше Деби Чийзман (системен консултант към Ex Libris, Лондон).
 
Проведена онлайн сесия на екипа на ФНАБИС със специалисти от Ex Libris за обсъждане и планиране на предстоящата работа по DigiTool.
 
Проведена онлайн сесия на екипа на ФНАБИС със специалисти от Ex Libris за обсъждане и планиране на предстоящата работа по Primo.
 
Стартиране в тестови режим на MetaLib и SFX.
 
От 16 до 20.02.2010 г. във Фондация НАБИС се проведе курс за основно запознаване със софтуерните модули MetaLib и SFX на библиотекари, систем библиотекари и систем администратори от институциите учредителки (9 души). Преподаваха Конрад Хайминг (старши мен
 
Проведе се онлайн сесия на екипа на ФНАБИС с представители на Ex Libris за обсъждане и планиране на работата по софтуерната платформа до края на юни 2010 г.
 
Приключи преводът на Understanding MARC Authority Recodrs: Machine-Readable Cataloging (Каталогизиране за машинен прочит (MARC): Увод в MARC формàта за нормативни данни). Започна редакцията на текста.
 
Проведе се първият семинар за обучение на систем-администратори за работа с интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500 на фирма Ex Libris. Той се състоя в Зала Медиатека на СУ “Св. Климент Охридски” и бе ръководен от Никола Стоянов, системе
 
Приключи преводът на Understanding MARC Bibliographic: Machine-Readable Cataloging (Каталогизиране за машинен прочит (MARC): Увод в MARC формàта за библиографски данни).
 
Екипът на ФНАБИС бе запознат с ALEPH модула за обслужване на читатели
 
Екипът на ФНАБИС бе обучен за работа с ALEPH модула за междубиблиотечно заемане
 
Протече обучение за запознаване с ALEPH модула за принтиране (24-25 ноември)
 
Съюзът на архитектите в България (САБ) стана асоцииран член на фондация НАБИС
 
11 746 ретроконвертирани записа за ноември
 
Екипът на ФНАБИС беше подготвен за работа с ALEPH модула за комплектуване и периодика (06-07 декември) и консултиран по въпроси, свързани с конфигурирацията и системния анализ на ALEPH (08-09 декември)
 
12 002 ретроконвертирани записа за декември
 
Все повече ретроконвертирани записи – 12 978 за януари
 
Дискусия по договор за асоцииране със 7 академични библиотеки
 
Данните, предоставени от НБУ – около 60 000 записа – бяха интегрирани в Primo и са вече достъпни в Своден каталог НАБИС. Процесът приключи успешно на 11 февруари 2011.
 
През февруари бяха ретроконвертирани общо 16163 записа, което е с близо 25% повече от миналия месец. Библиотеката на СУ предостави 11137 записа, Централната библиотека на БАН – 4086, а Библиотека „Паница” на АУБ - 940.
 
На 24.02.2011 г. Варненският икономически университет подписа договор за асоциирано членство към НАБИС. Записите и на тази университетска библиотека ще бъдат интегрирани в Своден каталог ФНАБИС.
 
Централна медицинска библиотека е най-новият асоцииран член на Фондация НАБИС и също ще предостави записите си за включване в Сводния каталог НАБИС. Договорът се сключи на 01.03.2011 г.
 
От 7 март 2011 г. Техническият университет в Габрово е асоцииран член на ФНАБИС и ще предостави електронни записи от своята библиотека за включването им в сводния каталог на фондацията.
 
17627 са записите, ретроконвертирани през март. Библиотеката на СУ предостави 12940 записа, Централната библиотека на БАН – 3553, а Библиотека „Паница” на АУБ - 1134.
 
Събина Анева представи нашата фондация и Своден каталог НАБИС на на XVIII традиционен есенен семинар "АБ-днес и утре" във Варна, 28-30 септември.
 
Участвахме в ежегодния технически курс на Ex Libris и в конференцията на IGeLU (обединение на клиенти на Ex Libris) в Хайфа, 11-16.10.2011г. Последваха срещи в Националната библиотека на Израел и Библиотеката на университета в Иерусалим.
 
От 110-те предложения за слоган на ФНАБИС, беше избрана фразата „Клик към знанието” на Адриан Светославов Павлов. (Решение на Съвета на Директорите, Протокол No. 26/08.11.2011).
 
4 представители на първите асоциирани библиотеки бяха запознати с с модул Комплектуване/Периодика на автоматизираната библиотечна система ALEPH 500. Лектор: С.Анева, асистент: Ц.Христова(ЦБ-БАН). Курсът се проведе в офиса на ФНАБИС, 18-22 юли.
 
Динчо Кръстев, директор на ЦБ-БАН и изп. директор на ФНАБИС, беше интервюиран в сутрешния блок на ВВТ. Вж. http://www.bbt.tv/sutrin_s_bbt#video_7335
 
Завърши курсът на ФНАБИС по DigiTool за библиотеки, използващи ALEPH. Курсът се проведе между 10 и 12 октомври в офиса на фондацията и беше ръководен от Е. Димитров. Участници бяха представители на ЦБ-БАН, СУ-УБ, ВУЗФ и САБ.
 
От 17 до 19 октомври в офиса на ФНАБИС се проведе курс по DigiTool за библиотеки, неизползващи ALEPH. Е.Димитров преподаваше на представители на АУБ и НБУ.
 
Записите, ретроконвертирани през октомври, са общо 19620: 13305 от СУ-УБ, 800 от АУБ и 5515 от ЦБ-БАН.
 
Медицинският факултет на Тракийския университет в Стара Загора стана асоцииран член на Фондация НАБИС на 10.03.2011 г. Неговата библиотека също ще предостави записите си за националния своден каталог на академичните библиотеки в България.
 
Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" стана асоцииран член на ФНАБИС и записите на неговата библиотека ще бъдат включени в Своден каталог НАБИС. Договорът беше подписан на 14.02.2011 г.
 
На 15 март 2011 г. Пловдивският Аграрен университет стана асоцииран член на ФНАБИС. Предстои интегриране на неговите библиотечни записи в нашия своден каталог.
 
SFX и MetaLib конфигурирани
 
Тази сутрин Динчо Кръстев направи кратко изявление за проекта НАБИС и за едноименната фондация в сутрешния блок на БНТ.
 
Стопанска академия "Д. А. Ценов" в Свищов подписа Договор за асоциирано членство към ФНАБИС. Библиотеката ще предостави записите си за интегриране в Своден каталог НАБИС.
 
Общият брой на записите, ретроконвертирани през юли е 12519. От тях 8443 са предоставени от СУ-УБ, 900 – от АУБ, а 3176 – от ЦБ-БАН.
 
Пловдивският филиал на Техническия университет – София, стана асоцииран член на ФНАБИС и библиографските записи от неговите бази данни ще бъдат интегрирани в Сводния каталог НАБИС. Договорът беше подписан на 9 юни 2011г.
 
През август бяха ретроконвертирани общо 16667 записа, 12038 от които – от СУ, 3699 – от ЦБ-БАН и 930 от АУБ.
 
През май бяха ретроконвертирани 14148 записа. 9624 от тях предостави СУ-УБ, 4024 – ЦБ-БАН и 500 – БАУБ.
 
През юни бяха ретроконвертирани 16835 записа. 5125 от тях бяха предоставени от ЦБ-БАН, 1050 – от АУБ и 10660 – от СУ.
 
Ретроконвертираните записи за септември са общо 20 332: 5 228 са от ЦБ-БАН, 14 270 - от СУ-УБ и 834 от АУБ.
 
София Кацрска, директор на библиотека „Паница” към АУБ и член на Съвета на директори на ФНАБИС, изнесе доклад за прилагането на Primo при изграждането на Сводния каталог НАБИС. Това стана на 29 април на годишната конференция на консорциум AMICAL в Бейрут.
 
Събина Анева, зам. изп. директор на ФНАБИС, беше беше поканена за разговор в сутрешния блок на Радио Христо Ботев.
 
Тазгодишният межународен форум на ФНАБИС - "Проектът НАБИС една година по-късно" - ще се проведе на 21 ноември в зала Alexander, Radisson Blu Grand Hotel, София. Вход с покани. (За повече информация вж. в "Събития".)
 
Техническият университет в София е новият асоцииран член на ФНАБИС и неговите библиографски записи също ще се интегрират в Сводния каталог НАБИС. Договорът бе сключен на 26 април 2011 г.
 
ФНАБИС сключи договор с PC-TM за предоставяне на данни за Сводния каталог НАБИС. Предстои интегриране на библиографские записи на библиотеките, които използват софтуерния продукт АБ, разработен от фирмата, и които са дали съгласието си за това с подписван
 
ФОНДАЦИЯ НАБИС ВСЕ ОЩЕ ТЪРСИ СВОЯТА РЕКЛАМНА ФРАЗА. ИЗПРАЩАЙТЕ ИДЕИТЕ СИ ДО 30 ОКТОМВРИ НА office@nalis.bg.
 
9 представители на библиотеките учредителки и на първите асоциирани членове бяха запознати с библиографския MARC 21 формат и с автоматизираната библиотечна система ALEPH 500. Лектор: С.Анева, асистенти: Е.Герасимова, Р.Шарабова и С.Караиванова (ЦБ-БАН).
 
Общият брой на записите, ретроконвертирани през април е 33 377: ЦБ-БАН предостави 17 186, СУБ – 15 541, а АУБ – 650.
 
Тракийският университет стана асоцииран член на ФНАБИС и предостави библиографските си записи за интегриране в нашия своден каталог.
 
Е.Дикова представи дигитализацията на културно наследство, осъществена от ФНАБИС, а Б.Яврукова – проекта НАБИС и участието на СУ-УБ в него, на ХХІІ национална конференция на ББИА (7 юни, София).
 
С. Анева и Е.Дикова представиха проектите на Фондация НАБИС и ЦБ-БАН на Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” (14 юни, Велико Търново).
 
През януари ретроконвертираните записи бяха 13 073: 12 503 от СУ-УБ и 570 от АУБ.
 
Към Своден каталог НАБИС вече има достъп и от страницата ни във Facebook – кликнете на бутон KАТАЛОГ там.
 
През февруари бяха ретроконвертирани общо 26 054 записа: 15 707 от СУ-УБ, 9 397 от ЦБ-БАН и 950 от АУБ.
 
Варненския технически университет стана асоцииран член на ФНАБИС.
 
Най-новият асоцииран член на ФНАБИС е Русенската регионална библиотека "Л. Каравелов"
 
Събина Анева даде интервю пред БНР, програма „Христо Ботев” в предаването „Артефир”. Вж. http://bnr.bg/sites/hristobotev/ Shows/Culture/Artefir/ Pages/130320digital_library.aspx
 
Броят на ретроконвертираните записи за март е 32 140: СУ-УБ предостави 20 727 от тях, ЦБ-БАН – 10 413, а АУБ – 1 000.
 
Центърът за академични изследвания стана асоцииран член на ФНАБИС.
 
Записите, ретроконвертирани през ноември, са общо 21188: 14236 от БСУ, 900 от АУБ и 6502 от ЦБ-БАН.
 
Годишното общо събрание на асоциираните членове на ФНАБИС се проведе в Библиотеката на СУ „Св. Климент Охридски” на 13.12.2011 г. от 11 часа. За подробности вж. „Асоциирано членство”.
 
Библиографските записи, направени през април по проекта за ретроконверсия на фондовете на библиотеките учредителки, са общо 27 251: 15 593 от СУБ, 10708 от ЦБ-БАН и 950 от АУБ.
 
ФНАБИС подписа споразумение за взаимно сътрудничество в областта на библиографската дейност с Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".
 
Евгени Димитров и Екатерина Дикова участваха в телевизионното предаване „Денят започва с библиотеката” по БНТ.
 
Ан Торнтън, Робърт Дарнтън и Динчо Кръстев дадоха интервю пред телевизия „България он Ер” във връзка с третия международен годишен форум на ФНАБИС „Дигиталната библиотека – технологични и социални проблеми”.
 
Проведе се редовната годишна среща на Съвета на директорите със Съвета на експертите на ФНАБИС.
 
Едноседмичен курс за обучение на библиотекари по библиографския MARC 21 формат и ALEPH 500, v.20.1 се проведе в офиса на ФНАБИС.
 
Еднодневен курс за библиотекари за работа с програмните продукти ABBYY FineReader и DigiTool се проведе в Американския научен център. За повече подробности, вж. "Обучение".
 
Общият брой на записите в Своден каталог НАБИС надхвърли два милиона – 2 073 640 – с добавянето на библиографските записи на Русенската регионална библиотека.
 
28 201 са ретроконвертираните записи през май: БСУ предостави 17 433 от тях, ЦБ-БАН – 10 098, а АУБ – 670.
 
Националният център за информация и документация (НАЦИД) стана асоцииран член на ФНАБИС.
 
Ex Libris представи най-актуалните продукти, използвани за осъществяването на проект НАБИС, в огледалната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
 
Общият брой на записите, ретроконвертирани през юни, е 25 761: 15 081 от БСУ, 10 046 от ЦБ-БАН и 640 от АУБ.
 
Днес в Своден каталог НАБИС бяха интегрирани 6 837 библиографски записа от Централна селскостопанска библиотека и 11 929 записа от Централна библиотека на Тракийския университет.
 
Общият брой на записите, ретроконвертирани през юли е 24 651: 12 812 от БСУ, 10 789 от ЦБ на БАН и 1 050 АУБ.
 
Библиографските записи, направени през септември по проекта за ретроконверсия на фондовете на библиотеките учредителки, са общо 41622: 10661 от ЦБ-БАН, 1050 от АУБ и 29911 от БСУ.
 
Д. Кръстев и С. Анева изнесоха доклад на тема „Фондация НАБИС – съвременни технологични решения” на Националната кръгла маса „Българската дигитална библиотека: модели и подходи“, София, 17 октомври 2013.
 
Общото събрание на асоциираните членове на ФНАБИС се състоя на 29 октомври в ЦБ на БАН. Представители от различни библиотеки поздравиха д-р Анна Ангелова, директор на БСУ по случай 125 години от създаването на СУ и неговата библиотека.
 
Семинарът „Непоказвани съкрвища от фотоархивите” в рамките на проект EuropeanaPhotography се проведе в ЦБ на БАН на 29 октомври. Бяха изнесени интересни презентации, базирани на ценни частни и обществени фотографски колекции.
 
12 798 записа бяха предадени от НБКМ по проекта за ретроконверсия на библиотечните фондове. Записите са свързани с колекцията им на български дисертации и дисертационни трудове от периода 1970-1995.
 
Модулът за междубиблиотечно заемане през Своден каталог НАБИС за участниците в консорциума беше стартиран на 30 октомври 2013.