1999 г.
Актуализация No 1 (октомври 2001 г.) – актуализация No 13 (септември 2011 г.)

Превод от английски
Екатерина Дикова и Мила Куцарова

Редактори
Събина Анева, Биляна Яврукова, Елка Богушева

Коректор
Ирина Кузидова-Караджинова


Оригиналната онлайн публикация на английски език предоставя достъп както до пълната, така и до кратката версия на библиографския MARC 21 формaт. Пълната версия съдържа подробно описание на всяка част от библиографската информация, илюстрирано с примери, а кратката представя съкратено описание на всяка част от библиографската информация, също илюстрирано с примери. В българския превод заглавието на всяка глава препраща само към нейната кратка версия.

Промените в „MARC 21 формат за библиографски данни” (MARC 21 Format for Bibliographic Data), направени при десетата и единадесетата актуализации (съответно през октомври 2009 г. и февруари 2010 г.) са в червено.


Съдържание

(09/21/2010)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС